x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSU07 Kielen variaatio 5 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa kielelliseen vaihteluun liittyviä piirteitä ja tuntee vaihtelun taustatekijöitä. Hän pystyy erittelemään murteiden, nykypuhekielen ja slangin aineksia puhutuissa ja kirjoitetuissa teksteissä. Hän osaa soveltaa variaatioon liittyviä tietoja eri käännöstehtävissä.

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään kielen historiallista, alueellista ja tilanteista vaihtelua, puhesuomen vaikutusta kirjoitettuun kieleen sekä puhutun kielen illuusion luomista käännökseen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Suositellaan eristyisesti kaunokirjallisen ja audiovisuaalisen kääntämisen erikoisalan valinneille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö