x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSU04 Ammattimainen kirjoittaminen 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia tiettyyn julkaisutilanteeseen sopivan suomenkielisen tekstin mallien ja oppaitten avulla.

Sisältö

Opintojakso koostuu harjoituskurssista ja sen yhteydessä tentittävästä kirjallisuudesta. Harjoituskurssi jakautuu kahteen vaihtoehtoiseen osioon: Kaunokirjalliset tekstit ja Yrityselämän ja hallinnon tekstit. Kaunokirjallisten tekstien osiossa tehdään luovuusharjoituksia ja kehitetään havainnointi-, assosiointi- ja eläytymiskykyä. Yrityselämän ja hallinnon tekstit -osiossa käsitellään kaupankäyntiin, päätöksentekoon, suhdetoimintaan ja tiedottamiseen liittyviä tekstejä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallisuutta  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Kaunokirjalliset tekstit  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallisuutta  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Yrityselämän ja hallinnon tekstit  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallisuutta  Essee  2 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Kaunokirjalliset tekstit  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallisuutta  Essee  2 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Yrityselämän ja hallinnon tekstit  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Kaunokirjalliset tekstit -osiota suositellaan erityisesti kaunokirjallisen ja audiovisuaalisen kääntämisen erikoisalan valinneille.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö