x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TEAA4.1. Näyttämötyö I 10 op
Vastuutaho
Teatterityön tutkinto-ohjelma
Teatterityö
Vastuuhenkilö
Hanno Eskola

Osaamistavoitteet

Opiskelija harjaantuu tuottamaan mitä erilaisimmista impulsseista, esimerkiksi todellisuus, kirjallisuus, kuvataide – pienimuotoisia, pääsääntöisesti sanattomia esityksiä, ja ne materiaalina tarkastelemaan esiintymistä merkityksiä ja tarinoita kehivänä, moniulotteisena toimintana; fyysisenä fabulointina.

Sisältö

Yksin, pareittain ja ryhmässä tehdään mielikuvitusta ja kehotietoisuutta kehittäviä harjoituksia, jotka muuntavat havainnon/mielikuvan havaittavaksi. Opintojaksolla opetellaan tunnistamaan niitä pre- ja paraverbaalisia elementtejä, joista näyttämöllinen merkitys syntyy, ilman dialogia ja/tai dynaamisessa suhteessa siihen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Pienryhmäopetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Oppimispäiväkirja  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyöt  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö