x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TEAA3.2. Musiikki II 5 op
Vastuutaho
Teatterityön tutkinto-ohjelma
Teatterityö
Vastuuhenkilö
Arla Salo-Pursiainen

Osaamistavoitteet

Opiskelija saavuttaa valmiudet työstää aiempaa haastavampaa kuoro- ja yksilöohjelmistoa – varsinkin tekstin osalta myös itsenäisesti. Hän omaksuu laulutekniikkaa edistävät harjoitteet päivittäisrutiiniksi.

Sisältö

Syyslukukauden yksilötunneilla opittua materiaalia esitetään kauden päätteeksi demossa. Keväällä työstetään pääasiassa tulevaa musiikkiteatteriproduktiota roolijaon mukaisesti. Kuorolaulun lisäksi kaikille opetetaan ensemble-laulua, jonka materiaali tukee produktion harjoittelua.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Yksilöopetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Pienryhmäopetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö