x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TEAA3.1. Musiikki I 5 op
Vastuutaho
Teatterityön tutkinto-ohjelma
Teatterityö
Vastuuhenkilö
Arla Salo-Pursiainen

Yleiskuvaus

Näyttelijän musiikinopetus ei tähtää tutkintoihin, vaan kannustaa musiikin ja laulun työstämiseen näyttelijäntyön näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa yksilöllisesti musiikin ymmärtämisen ja oman kokemuksensa lähtötason. Hän kokee ryhmässä oppimisen ilmapiirin kannustavana.

Sisältö

Kuorotunneilla lauletaan yhdessä, työstetään tekstiä ja lauletaan myös hahmoissa. Solfatunnit tasoryhmissä auttavat ymmärtämään ja käyttämään nuotteja uuden materiaalin oppimisessa. Paritunneilla perehdytään laulutekniikkaan. Yksilötunneilla keskitytään lisäksi henkilökohtaiseen ohjelmistoon.

Toteutustavat

Syyskaudella ryhmä-, pienryhmä- ja parityöskentelyä, kevätkaudella lisäksi yksilötunteja. Lukuvuoden päätteeksi kuoro- ja pienryhmämateriaalin demo.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Pienryhmäopetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Yksilöopetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Demo  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö