x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLKVS50 Kansainvälisen politiikan tutkimuksen tieteelliset argumentaatiokäytännöt 10 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politiikan professorit
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee esittämään vakuuttavasti ja selkeästi oman tieteellisen argumenttinsa, puolustamaan sitä kritiikkiä vastaan ja myös tuomaan esiin rakentavaa kritiikkiä muiden esittämiä tieteellisiä väitteitä kohtaan sekä ylipäätään käymään tieteellistä väittelyä niin kirjallisesti kuin suullisestikin.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee tieteellisen esitelmän pitämistä sekä vastaamaan esitettyyn kritiikkiin. Niin ikään opiskelija harjoittelee esittämään tieteellistä kritiikkiä sekä arvioimaan tutkimussuunnitelmia ja tieteellistä tekstiä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen  10 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Aktiivinen osallistuminen seminaariin, oman työn esittäminen ja muiden esittämien töiden opponointi

Lisätietoja 

Seminaarityöskentelyn tarkemmat ohjeet annetaan pro gradu -seminaarin yhteydessä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojakson suorittaminen on vapaaehtoista kansainvälisen politiikan maisteriopiskelijoille. Se suoritetaan tarkempien ohjeiden mukaisesti kansainvälisen politiikan pro gradu -seminaarin yhteydessä osana maisteriopintojen valinnaisia opintoja.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu