x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TEAA2.2. Puheen variointi 5 op
Vastuutaho
Teatterityön tutkinto-ohjelma
Teatterityö
Vastuuhenkilö
Tiina Syrjä

Yleiskuvaus

Perehdytään alueellisiin ja sosiaalisiin murteisiin murrekurssilla.
Harjoitellaan dynamiikkavaihtelua puheessa Huutoja ja kuiskauksia -kurssilla.
Venytetään puheen ja äänen rajoja kattamaan mm. animaatiohahmojen ja satuolentojen äänet LiveDub -kurssilla.

Osaamistavoitteet

Suomen murteet: opiskelija oppii tunnistamaan alueellisia ja kulttuurisia murrepiirteitä ja käyttämään niitä puheessaan imitoinnin avulla.
LiveDub: opiskelija oppii tekemään tietoisia valintoja antaessaan äänen ja puhetavan satuolennolle, sarjakuva- tai animaatiohahmolle.
Huutoja ja kuiskauksia: opiskelija kasvattaa äänen voimakkuuden vaihteluväliä opettelemalla hiljaisella ja kantavalla äänellä puhumista, huutamista ja kirkumista – ääntä rasittamatta – ja kykenee soveltamaan näitä taitoja näyttelijäntyössään.

Sisältö

Suomen murteet: Opiskelija imitoi itselleen vieraan murteen alkuperäispuhujan puhenäytteestä ja kääntää valitsemansa tekstin tälle murteelle. Opiskelija nauhoittaa ja imitoi valitsemansa henkilön puhetta sekä analysoi miten mm. ikä, sukupuoli, ammatti, sosiaaliset tekijät vaikuttavat puheeseen. Kurssi päättyy demoon.
LiveDub: Opiskelija hahmottelee äänenkäyttö- ja puhetapoja animaatio- ja sarjakuvahahmoille sekä esittää pienryhmässä sadunluentatuokion päiväkotilapsille. Opiskelijat “dubbaavat” lyhyen animaatiofilmin kaikki äänet "livenä".
Huutoja ja kuiskauksia: Opiskelija harjoittelee dynamiikkavaihtelun soveltamista klassikkonäytelmien parikohtauksissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Pienryhmäopetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Yksilöopetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kielistudioharjoittelu  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Demot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

LiveDub ja Huutoja ja kuiskauksia –jaksot toteutuvat yhteisenä opintokonaisuutena näyttämötyön opetuksen kanssa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö