x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TEAA9 Musiikkiteatteriproduktio 15 op
Vastuutaho
Teatterityön tutkinto-ohjelma
Teatterityö
Vastuuhenkilö
Arla Salo-Pursiainen, Ari Numminen ja Yrjö Juhani Renvall

Yleiskuvaus

Produktio on näyttämöllinen kokonaisuus, jossa näyttelijän keskeisenä ilmaisuvälineenä on laulu. Tyylilajina voi olla läpisävelletty ooppera näyttelijöille tai laulun lisäksi puhetta sisältävä musikaali tai laulunäytelmä. Musiikkiteatteriteosta koulutusproduktioksi valittaessa on otettava huomioon, että esiintyjät ovat näyttelijöitä ja että kokemuksen on annettava suuntaa siihen, mitä näyttelijä ammatissaan kohtaa. Siksi on myös tärkeää, että produktiossa on haasteellisia koreografisia kohtauksia sekä intensiivistä näyttelijäntyötä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii käyttämään näyttelijäntyön keinoja teatterin lajeista riippumatta. Hän ei hämmenny
saadessaan roolin läpisävelletyssä musiikkiteatteriesityksessä, tanssiteoksessa tai puhenäytelmässä. Opiskeluaikana saatu kokemus auttaa selviytymään myöhemmin suuristakin ammatillisista haasteista.

Sisältö

Teoksen musiikillinen työstäminen kuoro- ja ensemblelaulujen osalta aloitetaan opintojen toisena vuotena, samoin koreografinen pohjatyö tanssitunneilla. Roolijaon selvittyä työstetään lauluja ensin yksilötunneilla. Intensiivisempi musiikkijakso ajoittuu toisen vuoden keväälle. Opiskelijat saavat kesätehtäväksi opetella omat osuudet tekstin ja laulujen osalta ulkoa. Harjoitusjakson ensimmäinen viikko on musiikkiharjoituksia, jonka seuraamiseen osallistuu koko työryhmä. Sen jälkeen alkaa varsinainen näyttämötyöskentely, jona aikana teos ohjataan ja koreografioidaan näyttämölle.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Teatterituotanto  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Oppimispäiväkirja koko prosessista  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö