x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TEAA8 Klassikko 20 op
Vastuutaho
Teatterityön tutkinto-ohjelma
Teatterityö
Vastuuhenkilö
Hanno Eskola ja Tiina Syrjä

Yleiskuvaus

Produktio summaa tästä päivästä nähtynä ja tehtynä kaksi kotimaisen tai vieraskielisen draaman klassikkoa, jotka muodostavat yhden esityksellisen kokonaisuuden. Se toteutuu sekä suomeksi että jollakin toisella kielellä, ja esitetään kevään toisen periodin alussa Suomessa suomeksi ja lopuksi osana opintomatkaa paikkaan, jossa esittäjille vieras kieli on yleisön äidinkieli.
Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee luomaan oman yksilöllisyytensä säilyttäen näytelmän ylöspanon vaatimuksia ja estetiikkaa innovatiivisesti toteuttavia, esityksellisesti toimivia hahmoja, yhden tai useamman.

Sisältö

Vieras kieli haastaa opiskelijan tutkimaan kehollisia tottumuksia, jotka ovat yhtä iskostuneita käyttäytymiseen kuin äidinkieli. Se kyseenalaistaa ja saa opiskelijan tiedostamaan äidinkieltä myötäilevien fyysisten idiomien ehdollistamat näyttämökliseet. Esityksellistä merkitystä on hahmotettava muusta kuin dialogin semantiikasta käsin. Kielen symbolisen merkitystason sumentuessa prosessi voimistaa kielen musiikillisten, kehollisten merkitystasojen ymmärtämistä myös äidinkielessä, mitä hyödynnetään näytelmän suomenkielisessä toteutuksessa. Shakespearen sanoin: ” action is eloquence”.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Teatterituotanto  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö