x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TEAA11 Opinnäyte (TeK) 10 op
Vastuutaho
Teatterityön tutkinto-ohjelma
Teatterityö
Vastuuhenkilö
Yrjö Juhani Renvall

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella ja arvioida omaa kehitystään kandidaattiopintojen aikana. Hän osaa työskennellä itsenäisesti, keskustella näyttelijäntyön opintojen keskeisistä kysymyksistä, analysoida omaa taiteellista työtään ja tiivistää pohdintansa aiheen kannalta olennaiseen.

Sisältö

Opinnäyte on seminaarissa käsitelty ja kieliasultaan korjattu suppea kirjallinen työ, joka perustuu omaan näyttelijänkokemukseen ja oppimisprosessiin kandidaattiopintojen aikana. Seminaariin sisältyy tiedonhankintataitojen opetusta (2 t).
Opinnäytteen aiheesta kirjoitetaan kypsyysnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen aihepiiriin ja kykynsä käyttää suomen kieltä ja näyttelijäntyöhön liittyviä käsitteitä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen seminaareihin  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö