x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TEAP4 Näyttelijän, esitystekniikan ja suunnittelijoiden vuorovaikutus 5 op
Vastuutaho
Teatterityön tutkinto-ohjelma
Teatterityö
Vastuuhenkilö
Yrjö Juhani Renvall

Osaamistavoitteet

Näyttelijäopiskelija osaa yhteistyön tapoja ja -tekniikoita mm. valo-, ääni- ja kuvasuunnittelijoiden kanssa. Hän osaa ammatillisen ja taiteellisen vuorovaikutuksen myös lavastajan, pukusuunnittelijan, maskeeraajan ja teatterikuvaajan kanssa. Tuotantojen terminologia tulee tutuksi.

Sisältö

Kursseilla opitaan näyttelijän, ohjaajan ja suunnittelijoiden kommunikointia harjoitustilanteessa. Eritellään muutosten (esiintyjä suhteessa valoon, ääneen, kuvaan) vaikutuksia kohtauksessa tai sen osissa. Opiskellaan valon, äänen ja kuvan parametreja työkaluina käytettäväksi kommunikoinnin kielioppina (suunnat, kestot, värit, voimakkuudet, muutosnopeudet). Työstetään näyttämökohtausta, jossa kokeillaan valaistuksen, kuvan ja äänen keinoja ja tekniikoita.
Näyttelijä ja äänentoistotekniikka -kurssilla harjoitellaan erilaisten mikrofonien käyttöä esityksessä. Näyttelijä oppii esittämään toivomuksia operaattorille mikrofonien käytössä. Näyttelijä oppii myös käsittelemään ja kunnioittamaan laitteistoa. Soololaulun ohella tutustutaan näyttelijän näkökulmasta soittimiin soittamalla useissa bändikokoonpanoissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento-opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyöt  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Oppimispäiväkirja  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Opinnot toteutetaan erillisinä kursseina tai ne sisällytetään osaksi teatterituotantoja.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö