x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TEAP3 Kehotietoisuus 5 op
Vastuutaho
Teatterityön tutkinto-ohjelma
Teatterityö
Vastuuhenkilö
Hanno Eskola, Ari Numminen, Arla Salo ja Tiina Syrjä

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu kehonkäytöllisiin tottumuksiinsa ja oppii työskentelemään niiden kanssa ja purkamaan niitä. Kehotietoisuuden herkistyessä opiskelija oppii kuuntelemaan kehonsa viestejä ja hahmottamaan kehoaan tilassa osana näyttämöllistä muotoa. Äänen ymmärtäminen osaksi kehonkuvaa auttaa tuomaan kehon sisätilan havainnon piiriin. Kinesteettisen aistin tuottama informaatio haastaa suorituskeskeisen kehonkäsityksen itsestä.

Sisältö

Kehotietoisuutta tutkitaan ja kehitetään erilaisten keho–mieli-työskentelyyn keskittyvien lajien kuten taijin, asahin, Alexander-tekniikan, joogan ja tietoisuustaito-opiskelun avulla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
luento-opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
ryhmäopetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
yksilöopetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
oppimispäiväkirja  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuutena Timo Klemola: Taidon filosofia – Filosofian taito,

Michael Gelb: Bodylearning

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö