x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TEAP2 Teatteri ammattina 5 op
Vastuutaho
Teatterityön tutkinto-ohjelma
Teatterityö
Vastuuhenkilö
Yrjö Juhani Renvall ja Tiina Syrjä

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa suomalaisen teatterikentän, sen rakenteet ja teatterityön erityispiirteet. Hän ymmärtää teattereiden keskinäiset erot osana muuta yhteiskunnallista kehitystä. Näyttelijän itsenäinen taiteellinen työ suhteessa työn yhteisöllisyyteen tulee tutuksi myös tarinateatterin*) kautta.

Sisältö

Näyttelijäopiskelijan näkökulma suomalaiseen teatterikenttään, sen ajankohtaisiin tapahtumiin ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin viimeisten vuosikymmenten aikana.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
luento-opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
harjoitustyöt ryhmässä  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
oppimispäiväkirja  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Tarinateatteri on soveltavan draaman muoto, vuorovaikutukseen perustavaa improvisaatiota, jonka ytimessä on yhteisöllisyys. Tarinateatterisessioissa kuunnellaan ja kerrotaan tarinoita opiskelijoiden kokemuksista ja tuntemuksista, jotka näyttelijät ja muusikot fyysistävät näkyviksi näyttämölle ohjaajan valitsemien tarinatekniikoiden avulla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö