x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TEAP1 Teatterikulttuurit ja historia 10 op
Vastuutaho
Teatterityön tutkinto-ohjelma
Teatterityö
Vastuuhenkilö
Hanna Suutela ja Hanno Eskola

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee sijoittamaan tämän hetken teatterin todellisuudet historialliseen perspektiiviin ja hakemaan ponnistuspohjaa tulevalle työlleen menneistä käytännöistä.

Sisältö

Tutustutaan näyttelijän näkökulmasta eri teatterikulttuureihin: millaista on ollut esiintyjän konkreettinen toiminta näyttämöllä? Miten siihen on vaikuttanut ympäröivä yhteiskunta? Mikä oli tarun ja toden suhde? Opetus ei sitoudu kronologiaan; sen painotukset ja ajankohdat myötäilevät näyttämötyön opetuksen ja opetusteatterituotantojen materiaalivalintoja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento-opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen ja oppimispäiväkirjaan.

Harjoitustyöt ryhmässä  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuutena Zarilli, Philip B. et all, Theatre Histories. An Introduction.

Fischer-Lichte, Erika,  History of European Drama and Theatre.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö