x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS32 Audiovisuaalisen kääntämisen seminaari 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lisäksi pakollisena edeltävänä opintona: ENGA10 Käännösviestintä II englanti-suomi, SAKA8 Käännösviestintä saksa - suomi tai VENA12 Käännösviestintä venäjä-suomi.

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on syvälliset tiedot jonkin av-kääntämisen osa-alueen (esim. ruututekstit) erityispiirteistä ja käytännön käännöstyön haasteista, ja hän osaa laatia tämän alan käännöksiä ammattimaisesti. Lisäksi opiskelija osaa arvioida ja kommentoida tämän alan käännöksiä.

Sisältö

Opintojakson aikana tehdään käännös itsenäisenä harjoitustyönä ja laaditaan kommentti työprosessista sekä arvioidaan ja kommentoidaan käännöksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö