x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS31 Suomentamisseminaari 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lisäksi pakollisena edeltävänä opintona: ENGA10 Käännösviestintä II englanti-suomi, SAKA8 Käännösviestintä saksa - suomi tai VENA12 Käännösviestintä venäjä-suomi.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TRMUS23 Suomentamisseminaari 6 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia julkaisukelpoisen kaunokirjallisen käännöksen. Hänellä on syvälliset tiedot yhden tai useamman kaunokirjallisuuden tekstilajin (esim. novelli, runo) kääntämisen erityispiirteistä ja hän osaa soveltaa kääntämisen teoriaa käytännön käännöstyön haasteisiin. Lisäksi opiskelija osaa arvioida ja kommentoida itsenäisesti kaunokirjallisia käännöksiä.

Sisältö

Opintojakson aikana tehdään julkaisukelpoinen kaunokirjallinen käännös itsenäisenä harjoitustyönä ja laaditaan kommentti työprosessista sekä arvioidaan ja kommentoidaan käännöksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö