x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS25 Typografian perusteet kääntäjille 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ammattimaisen typografisen suunnittelun välineet, osatekijät ja tunnusmerkit. Omien työkielten ja -kulttuurien osalta opiskelija ymmärtää tekstien ortotypografiset piirteet ja ne typografiset osatekijät, jotka voivat muodostaa visuaalisia käännösongelmia. Opiskelija osaa toteuttaa mallin pohjalta käännöksen ulkoasun. Opiskelija osaa selittää erilaisiin painotuotteisiin ja digitaalisiin viestintävälineisiin liittyvät työvaiheet ja ymmärtää niiden vaikutuksen käännösprosessiin.

Sisältö

Yleiskatsaus kirjoituksen ja kirjallisen viestinnän kehitysvaiheista. Typografiset muotoilukeinot ja -periaatteet. Maallikoiden ja ammattilaisten typografian erot. Julkaisujen ammattimaisen typografisen suunnittelun eri vaiheet ja toimijat. Typografian rooli käännösprosessissa. Typografian ja layoutin osatekijät visuaalisena käännösongelmana.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö