x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS36 Audiovisuaalisen tai kaunokirjallisen kääntämisen erityiskysymyksiä 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Vaadittavat edeltävät opinnot täsmennetään opetusohjelmassa.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot jostain audiovisuaalisen tai kaunokirjallisen kääntämisen erikoisalueesta, ja hän osaa soveltaa tietojaan itsenäisesti käytännön työssä tai tutkimuksessa.

Sisältö

Opintojaksolla voidaan käsitellä esimerkiksi jotain kaunokirjallisuuden genreä, tv- tai elokuvakääntämistä, sarjakuvien tai kuvakirjojen kääntämistä, peli- tai verkkosivukääntämistä, kuvailutulkkausta tai teatteritekstien ja kuunnelmien kääntämistä. Opintojakson sisältö, vetäjä ja toteutustapa vaihtelevat vuosittain.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Vaadittavat opintosuoritukset täsmennetään opetusohjelmassa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö