x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS19 Auktorisoitu kääntäminen I (ammattitietous) 2 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
– tuntee auktorisoitua kääntämistä koskevat lait, asetukset ja viranomaisohjeet
– ymmärtää auktorisoidun kääntäjän vastuut ja velvollisuudet
– ymmärtää asiakirjojen erityispiirteet tekstilajina
– tuntee laillisesti pätevien käännösten laatimisperiaatteet.

Sisältö

Auktorisoitua kääntämistä koskeva lainsäädäntö, viranomaisohjeet ja alan omat suositukset, asiakirjat tekstilajina

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Hietanen, Kaarina (2005). Virallinen kääntäjä paljon vartijana. Ammattitoiminnan ja auktorisointimenettelyn yhteensovittamisen haaste. Tampere: Tampere University Press.
(erityisesti luvut 3 ja 4)

Laki auktorisoiduista kääntäjistä (1231/2007)
Asetus auktorisoiduista kääntäjistä (1232/2007)
Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteet (2008)

SKTL. Laillisesti pätevien käännösten laatimisohjeet.

Lisätietoja

Suositellaan erityisesti lain ja hallinnon käännösviestintään suuntautuville.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö