x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOTV3 Tekstit ja lainsäädäntö 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tekijänoikeuksiin, tietosuojaan ja tiedonhallintaan liittyvät juridiset kysymykset.

Sisältö

Tutustuminen tekijänoikeuksia, tietosuojaa ja tiedonhallintaa koskeviin säädöksiin opettajan antaman kirjallisuuden avulla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Vuosittain tarjolla olevat suoritustavat täsmennetään opetusohjelmassa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:Tutustuminen seuraaviin Internet-sivustoihin www.kopiosto.fi, www.sanasto.fi, www.kopiraitti.fi sekä muuhun opettajan antamaan kirjallisuuteen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö