x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOTV1 Työelämän tekstitaidot ja tekstinhuolto 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa erilaisia työelämän tekstilajeja, osaa korjata muiden tekstejä, hinnoitella tilaustöitä ja tuntee työelämän kielellä vaikuttamisen keinot.

Sisältö

Työelämän tekstilajeja, viestinnän suunnittelu, viestintä- ja kielenhuoltoasenteet, kuva ja teksti, typografia, argumentaatio.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot ja harjoitukset.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Portfolio (hyväksytyt tekstilaji- ja korjausharjoitukset, hinnoitteluperiaatteet)

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus: Heikkinen et al. 2012. Genreanalyysi. Tekstilajitutkimuksen käsikirja. Gaudeamus; Kankaanpää & Piehl 2011. Tekstintekijän käsikirja. Suomen yrityskirjat; Iisa, Oittinen, Piehl 2012 (7. painos): Kielenhuollon käsikirja. Suomen Yrityskirjat.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö