x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGA22 Vierailuluennot 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakollisina edeltävinä opintoina: ENGPT Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen perusopinnot, ENGPTVL Englannin kielen ja kirjallisuuden perusopinnot valinnaisina opintoina tai ENGPTVT Englannin kääntämisen ja tulkkauksen perusopinnot valinnaisina opintoina.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TRENAK23 Vierailuluennot (FAST G-1) 2–4 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

pintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata luennoitsijan käsittelemää aihepiiriä, luennoitsijan käyttämää englannin varieteettia ja luennointitapaa. Hän tunnistaa ja osaa analysoida, arvioida sekä tulkita eri luennoitsijoiden ja aihepiirien asiasisältöä ja terminologiaa.

Sisältö

Syntyperäisten englantia puhuvien vierailuluentoja, joilla opiskelijat pääsevät tutustumaan erilaisiin ilmaisukeinoihin, luennointitapoihin ja näkökulmiin.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Oppimispäiväkirja  Essee 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojakso on avoinna myös englannin kielen ja kirjallisuuden moduulin valinneille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö