x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGA26 Julkinen esiintyminen 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakollisina edeltävinä opintoina: ENGPT Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen perusopinnot tai ENGPTVT Englannin kääntämisen ja tulkkauksen perusopinnot valinnaisina opintoina.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TRENAK11 Puhevalmius II 2 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida kykyään puhua tilanteen mukaisesti erilaisissa englanninkielisissä puhetilanteissa. Opiskelija ymmärtää englanninkielisten puhetilanteiden kulttuurisidonnaisia erityispiirteitä ja miten ne eroavat suomalaisista puhetilanteista.

Sisältö

Opintojakso antaa tulkkauksen opinnoissa tarvittavia perustaitoja, mutta opintojakson
voi suorittaa myös ilman tulkkausopintoja. Opintojaksolla harjoitellaan ääntämistä, erilaisia puhetilanteita, suullista ilmaisua ja vuorovaikutustaitoja.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Jokaisesta tehtävästä annetaan arvosana ja kokonaisarvosana määräytyy näiden arvosanojen sekä projektiraportin keskiarvosta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö