x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHA10 Kielikontaktit 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
–osaa määritellä ja selittää käsitteen kieli
–ymmärtää kielikontaktien ja monikielisyyden merkityksen sekä lingvistisenä että sosiologisena ilmiönä yksilö-, ryhmä- ja yhteiskuntatasoilla
–osaa valita ja soveltaa tarkoituksenmukaisia käsitteitä kielikontakti- ja monikielisyystutkimukseen liittyvissä analyyseissä
–osaa liitää kielikontakti-ilmiön osaksi kielenoppimista ja kääntämistä

Sisältö

Kielen käsite, kielikontaktitutkimuksen näkökulmat, monikielisyys, kielikontaktit maailmalla, kielikontaktit lingvistisenä ilmiönä, ruotsin kieli ennen ja tänään, kielikontaktit ja kääntäminen

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
ruotsiksi
Kirjallinen tentti 
ruotsiksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö