x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRKTTS6 Kohti tutkielman jälkeistä elämää 5 op
Vastuutaho
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on tarvittava asiantuntemus ja kyky reflektoida suorittamiaan kirjallisuustieteen opintoja kriittisesti oman työurasuunnitelmansa näkökulmasta.

Sisältö

Opiskelija osallistuu työelämään ja/tai tutkijanuralle valmistavaan projektiin (kuten harjoitteluun) ja raportoi siitä kirjallisesti. Raporttiin kuuluu kriittinen pohdinta yliopiston tarjoaman tieteellisen koulutuksen ja työelämän tarpeiden suhteesta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
suomeksi

Suoritustavoista neuvotellaan professorin kanssa. Suoritukseen voi kuulua mm. työharjoittelu kulttuurialalla, lehdistössä, kustantamoissa, opetustoimessa tai muussa sovittavassa tehtävässä (esimerkiksi tutkimusapulaisen työ yksikön projektissa) sekä harjoittelun jälkeen laadittava kirjallinen raportti. Tutkijanuraa suunnittelevat kirjoittavat jatko-opintosuunnitelman professorin ohjauksessa ja esittelevät sitä kirjallisuustieteen tohtoriohjelman tutkijaseminaarissa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö