x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRKTTS7 Valinnaisten opintojen tutkielma 20 op
Vastuutaho
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee tuottamaan valitsemansa metodin avulla uusia kirjallisuustieteellisiä, kertomusteoreettisia ja tekstianalyyttisiä tutkimustuloksia, jotka antavat mahdollisuuden jatkotutkimukseen.

Sisältö

Tutkielman aiheesta, aikataulusta ja ohjauksesta sovitaan professorin kanssa syventävien opintojen seminaarin yhteydessä. Tutkielmaseminaari antaa valmiudet tutkielman omaehtoiseen loppuun saattamiseen. Esitarkastus ennen tutkielman tarkastukseen jättämistä on pakollinen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö