x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRKTTS4 Tutkielmaseminaari 5 op
Vastuutaho
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
KIRKTTS3 Seminaari
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee laatimaan yksityiskohtaisen tutkimussuunnitelman tutkielman kirjoittamiseksi. Opiskelija osaa määritellä ja rajata tutkielmansa tutkimusongelman ja metodin. Opiskelija tuntee tutkielman kannalta keskeisen tutkimuskirjallisuuden ja pystyy laatimaan tutkielman kirjallisuusluettelon. Opiskelija kykenee jatkamaan tutkielman kirjoittamista laatimansa tutkimussuunnitelman pohjalta. Opiskelija pystyy soveltamaan valitsemaansa metodia ja vastaamaan asettamaansa tutkimuskysymykseen. Opiskelija osaa tehdä suunnitelmallisesti laaja-alaisia tiedonhakuja aiheestaan, yhdistellä eri lähteistä saamiaan tietoja, tuottaa niiden pohjalta uutta tietoa sekä käyttää viitteidenhallinnan apuvälineitä tieteellisen kirjoittamisen tukena pro gradu -työtä varten.

Sisältö

Opiskelija jatkaa syventävien opintojen seminaarissa aloitettua perehtymistä tutkimuskohteeseen ja aiheeseen liittyvään tutkimuskirjallisuuteen. Opiskelija laatii tutkimussuunnitelman ja tutkielman kirjallisuusluettelon sekä antaa palautetta muille seminaarin osanottajille. Opiskelija kirjoittaa tutkielman johdannon ja vähintään yhden käsittelyluvun valmiiksi seminaarin aikana.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielman suunnittelu ja aloittaminen   Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Tutkielman kirjoittaminen  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö