x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRKTTS1 Tutkielmaan johdattavat opinnot 5 op
Vastuutaho
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa kirjallisuustieteellistä tai muuta kertomus- ja tekstiteoreettista tutkimuskirjallisuutta oman tutkielmansa kysymyksenasettelun näkökulmasta. Opiskelija osaa erottaa tieteellisestä artikkelista oman tutkimusongelmansa kannalta oleelliset kysymyksenasettelut ja arvioida niitä kriittisesti. Opiskelija osaa arvioida tieteellistä monografiaa lajityyppinä ja sen rakentumisen periaatteita.

Sisältö

Opiskelija perehtyy
1. kahteen tai useampaan kirjallisuustieteelliseen tai muuhun kertomus- ja tekstiteoreettiseen artikkeliin oman tutkielmansa tutkimusongelman näkökulmasta.
2. kahteen kirjallisuustieteelliseen tai muuhun kertomus- ja tekstiteoreettiseen väitöskirjaan tai monografiaan sovelletun metodin, tutkimuksen rakenteen ja tulosten näkökulmasta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Perehtyminen tieteellisiin artikkeleihin  Essee  2 op
suomeksi
Perehtyminen tieteellisiin monografioihin   Essee  3 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Perehtyminen tieteellisiin artikkeleihin  Essee  2 op
suomeksi
Perehtyminen tieteellisiin monografioihin   Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentin kirjallisuus verkkosivuilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö