x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOPP4.5 Sukupuolentutkimus 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on käsitys siitä, miten jako naiseuteen ja mieheyteen tuottaa sukupuolia ja seksuaalisuuksia risteytyessään muihin eroihin ihmisten jokapäiväisessä toiminnassa. Hän tuntee tapoja, joilla tutkimuksessa on jäsennetty sukupuolta ja seksuaalisuutta yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä.

Sisältö

• Opintojaksolla opiskelija perehtyy sukupuolentutkimusta käsittelevän kirjallisuuden kautta erilaisiin tapoihin tuottaa sukupuolia ja seksuaalisuuksia. Seminaarissa harjoitellaan tieteellisten tekstien analyyttistä lukemista sekä feministisen tutkimuksen tarjoamien teoreettisten käsitteiden hyödyntämistä sosiaalisen todellisuuden hahmottamisessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen tai kirjallinen tentti.
TaY:n Porin yksikön sosiaalitieteiden kandidaattiohjelma, Pori. Opiskelija voi suorittaa tämän opintojakson Tampereen pääkampuksella tai mikäli Tampereen yliopiston avoin yliopisto tarjoaa opintojakson Porin yliopistokeskuksessa Porin yksikön opiskelija voi ottaa opintojakson myös sieltä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentitään kolme kirjaa.

 

Kaikille pakollinen:

Saresma, Tuija & Rossi, Leena-Maija & Juvonen,Tuula (toim.) 2010. Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino.

Valitaan kaksi näistä:

Jokinen, Eeva 2005.Aikuisten arki. Helsinki: Gaudeamus.

Juvonen, Tuula 2002.Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia. Tampere: Vastapaino.

Kyrölä, Katariina & Harjunen, Hannele (toim.) 2007. Koolla on väliä! Lihavuus, ruumisnormit ja sukupuoli. Helsinki: Like.

Rossi, Leena-Maija 2003. Heterotehdas. Televisiomainonnasta sukupuolituotantona. Helsinki: Gaudeamus.

Urponen, Maija 2010. Yli kaikkien rajojen? Helsingin Olympialaiset ja Armi Kuusela kansainvälisyyden kynnyksellä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Lisätietoja

TaY:n Porin yksikön sosiaalitieteiden kandidaattiohjelma, Pori. Opiskelija voi suorittaa tämän opintojakson Tampereen pääkampuksella tai mikäli Tampereen yliopiston avoin yliopisto tarjoaa opintojakson Porin yliopistokeskuksessa Porin yksikön opiskelija voi ottaa opintojakson myös sieltä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö