x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOPP4.4 Sosiaalipsykologia 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalipsykologia

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija hahmottaa sosiaalipsykologian ajatteluperinteitä ja tunnistaa niiden käyttövoiman ihmisen ja sosiaalisten ilmiöiden tarkastelussa.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan sosiaalipsykologiseen ajatteluun ja sosiaalipsykologian tarjoamiin näkökulmiin. Kurssi koostuu luennoista sekä ajatteluperinteitä edustavien ja niitä käsittelevien tekstien lukemisesta ja keskustelemisesta pienryhmissä. Pienryhmissä käsiteltävät tekstit sovitaan kurssin alussa opettajan kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Lukupiiri

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

TaY:n Porin yksikön sosiaalitieteiden kandidaattiohjelman opiskelija voi suorittaa tämän opintojakson Tampereen pääkampuksella, tai mikäli Tampereen yliopiston avoin yliopisto tarjoaa opintojakson Porin yliopistokeskuksessa, voi Porin yksikön opiskelija voi suorittaa opintojakson myös avoimessa yliopistossa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Burr, Vivien 2004. Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä. Tampere: Vastapaino.

2. Hänninen, Vilma & Partanen, Jukka & Ylijoki, Oili-Helena 2001.Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä. Tampere: Vastapaino.

3. Suoninen, Eero & Pirttilä-Backman, Anna-Maija & Lahikainen, Anja Riitta & Ahokas, Marja 2010. Arjen sosiaalipsykologia (luvut 1-3 ja 6). Helsinki: WSOYpro.

4. Pennington, Donald C. 2005.  Pienryhmän sosiaalipsykologia. Helsinki: Gaudeamus. 

Lisätietoja

TaY:n Porin yksikön sosiaalitieteiden kandidaattiohjelma, Pori.Opiskelija voi suorittaa tämän opintojakson Tampereen pääkampuksella tai mikäli Tampereen yliopiston avoin yliopisto tarjoaa opintojakson Porin yliopistokeskuksessa Porin yksikön opiskelija voi ottaa opintojakson myös sieltä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö