x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOPP4.3 Sosiaaliantropologia 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa sosiaaliantropologian erityisen luonteen suhteessa muihin sosiaalitieteisiin. Opiskelija tunnistaa sosiaaliantropologialle tyypillisen tavan tarkastella yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyviä kysymyksiä. Hänellä on myös perustiedot oppialan historiasta ja nykykeskusteluista, sekä keskeisistä käsitteistä ja tutkimuksellisista lähestymistavoista

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään antropologisiin peruskäsitteisiin ja metodologisiin lähestymistapoihin; hahmotetaan antropologian oppihistorian pääsuuntaukset; tutustutaan esimerkkeihin empiirisestä tutkimuksesta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Johdantoluennot ja lukupiiri sekä loppuraportti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

TaY:n Porin yksikön sosiaalitieteiden kandidaattiohjelman opiskelija voi suorittaa tämän opintojakson Tampereen pääkampuksella, tai mikäli Tampereen yliopiston avoin yliopisto tarjoaa opintojakson Porin yliopistokeskuksessa, voi Porin yksikön opiskelija suorittaa opintojakson myös avoimessa yliopistossa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaikille pakollinen lukupiiriteos:

Eriksen, Thomas Hylland 2004. Toista Maata.Johdatus antropologiaan. Helsinki: Gaudeamus.

 

Lisäksi opettajan ohjeiden mukaan suoritetaan osia seuraavista teoksista:

Peters-Golden, Holly 2006. Culture Sketches: Case Studies in Anthropology. Boston: McRaw Hill, cop.

Teppo, Annika 2011(toim.). Afrikan aika: Näkökulmia Saharan eteläpuoleiseen Afrikkaan. Helsinki: Gaudeamus.

Hirsiaho, Anu & Korpela, Mari & Rantalaiho, Liisa 2005 (toim.). Kohtaamisia rajoilla. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Lisätietoja

TaY:n Porin yksikön sosiaalitieteiden kandidaattiohjelma, Pori. Opiskelija voi suorittaa tämän opintojakson Tampereen pääkampuksella tai mikäli Tampereen yliopiston avoin yliopisto tarjoaa opintojakson Porin yliopistokeskuksessa Porin yksikön opiskelija voi ottaa opintojakson myös sieltä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö