x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STPP1 Sosiaalityön perusteet 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö

Yleiskuvaus

Koostuu jaksoista STPP1A Sosiaalityön peruskurssi 2 op ja STPPB Sosiaalityön historia ja tutkimus 3 op.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalityön peruskäsitteet ja lähtökohdat käytäntönä, yhteiskuntatieteellisenä tutkimuksena ja oppiaineena. Erityisesti opiskelija tuntee sosiaalityön historiaa ja tutkimusta.

STPP1A Sosiaalityön peruskurssi: Opiskelija tuntee sosiaalityön perinteet, yhteiskunnallisen ympäristön, kehittymisen professiona, määritelmät, toimintamuodot, yhteiskunnalliset tehtävät, tutkimuksen lähtökohdat, erilaiset tiedon lajit ja arvot ja eettiset periaatteet. Opiskelija ymmärtää sosiaalityön peruslähtökohdat ammatillisena toimintana.

STPP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus: Opiskelija tuntee sosiaalityön historialliset lähtökohdat, tutkimukselliset suuntautumiset ja käytännöt sekä sosiaalityön ajankohtaista tutkimusta.

Sisältö

Sosiaalityön peruskäsitteet ja lähtökohdat käytäntönä, yhteiskuntatieteellisenä tutkimuksena ja oppiaineena. Erityisesti sosiaalityön historialliset lähtökohdat sekä tutkimuksen suuntaukset ja käytännöt.

STPP1A Sosiaalityön peruskurssi: sosiaalityön perinteet, yhteiskunnallinen ympäristö, professio, määritelmät, toimintamuodot, yhteiskunnalliset tehtävät, tutkimuksen lähtökohdat, erilaiset tiedon lajit, arvot ja eettiset periaatteet.

STPP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus: sosiaalityön historialliset lähtökohdat, sosiaalityön tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja tutkimuskäytännöt, köyhyys ajankohtaisena tutkimustaiheena.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
STPP1A Sosiaalityön peruskurssi, luennot   Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Luennot pakolliset sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Luennon suorittaville kertauskuulustelu.

STPP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus, kirjallisuus   Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Toikko, Timo 2005. Sosiaalityön ideat.  Johdatus sosiaalityön historiaan ja perinteisiin. Tampere: Vastapaino.
2. Karvinen, Synnöve ja Pösö, Tarja & Satka, Mirja (toim.) 2000. Sosiaalityön tutkimus. Metodologisia suunnistuksia. Jyväskylä: SopHi. Tai Tutkiva sosiaalityö vuodet 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 ja 2011
3. Janus Volume 12, nro 2/2004. Sosiaalityön tutkimuksen teemanumero.

4. Roivainen, Irene ja Heinonen, Jari & Ylinen, Satu 2011. Köyhä byrokratian rattaissa. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
STPP1A Sosiaalityön peruskurssi, kirjallisuus   Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Juhila, Kirsi 2006. Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Tamper: Vastapaino.
2. Kajanoja, Aulikki & Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.) 2011 Sosiaalityön käsikirja. 3. uudistettu painos. Helsinki: Tietosanoma. Luvut I, III, IV, V, VII ja Liite.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
STPP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus, kirjallisuus   Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Toikko, Timo 2005. Sosiaalityön ideat.  Johdatus sosiaalityön historiaan ja perinteisiin. Tampere: Vastapaino.
2. Karvinen, Synnöve ja Pösö, Tarja & Satka, Mirja (toim.) 2000. Sosiaalityön tutkimus. Metodologisia suunnistuksia. Jyväskylä: SopHi. Tai Tutkiva sosiaalityö vuodet 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 ja 2011
3. Janus Volume 12, nro 2/2004. Sosiaalityön tutkimuksen teemanumero.

4. Roivainen, Irene ja Heinonen, Jari & Ylinen, Satu 2011. Köyhä byrokratian rattaissa. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

STPP1A Sosiaalityön peruskurssi, luennot pakolliset sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Luennon suorittaville kertauskuulustelu tai oppimispäiväkirja tai essee.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

STPP1A Sosiaalityön peruskurssi:

1. Juhila, Kirsi  2006. Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Tampere: Vastapaino.

2. Kajanoja, Aulikki & Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.) 2011. Sosiaalityön käsikirja. 3. uudistettu painos. Helsinki: Tietosanoma.  Luvut I, III, IV, V, VII ja Liite.

 

STPP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus:

1. Toikko, Timo 2005. Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan ja perinteisiin. Tampere: Vastapaino.

2. Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (toim.) 2000. Sosiaalityön tutkimus. Metodologisia suunnistuksia. Jyväskylä: SopHi. Tai Tutkiva sosiaalityö vuodet 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 ja 2011

3. Janus Volume 12, nro 2/2004. Sosiaalityön tutkimuksen teemanumero.

4. Roivainen, Irene & Heinonen, Jari & Ylinen, Satu 2011. Köyhä byrokratian rattaissa. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuosi, 1. periodi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalityön perusopinnot (Sosiaalityö, Pori)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö