x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
STPP1 Basics of Social Work 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Social Work, Pori
Social Work

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
STPP1A Sosiaalityön peruskurssi, luennot   Participation in course work  2 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 
Further information 

Luennot pakolliset sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Luennon suorittaville kertauskuulustelu.

STPP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus, kirjallisuus   Written exam  3 ECTS
In Finnish
Study materials 

1. Toikko, Timo 2005. Sosiaalityön ideat.  Johdatus sosiaalityön historiaan ja perinteisiin. Tampere: Vastapaino.
2. Karvinen, Synnöve ja Pösö, Tarja & Satka, Mirja (toim.) 2000. Sosiaalityön tutkimus. Metodologisia suunnistuksia. Jyväskylä: SopHi. Tai Tutkiva sosiaalityö vuodet 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 ja 2011
3. Janus Volume 12, nro 2/2004. Sosiaalityön tutkimuksen teemanumero.

4. Roivainen, Irene ja Heinonen, Jari & Ylinen, Satu 2011. Köyhä byrokratian rattaissa. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Evaluation 
Numeric 1-5. 
Option 2
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
STPP1A Sosiaalityön peruskurssi, kirjallisuus   Written exam  2 ECTS
In Finnish
Study materials 

1. Juhila, Kirsi 2006. Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Tamper: Vastapaino.
2. Kajanoja, Aulikki & Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.) 2011 Sosiaalityön käsikirja. 3. uudistettu painos. Helsinki: Tietosanoma. Luvut I, III, IV, V, VII ja Liite.

Evaluation 
Numeric 1-5. 
STPP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus, kirjallisuus   Written exam  3 ECTS
In Finnish
Study materials 

1. Toikko, Timo 2005. Sosiaalityön ideat.  Johdatus sosiaalityön historiaan ja perinteisiin. Tampere: Vastapaino.
2. Karvinen, Synnöve ja Pösö, Tarja & Satka, Mirja (toim.) 2000. Sosiaalityön tutkimus. Metodologisia suunnistuksia. Jyväskylä: SopHi. Tai Tutkiva sosiaalityö vuodet 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 ja 2011
3. Janus Volume 12, nro 2/2004. Sosiaalityön tutkimuksen teemanumero.

4. Roivainen, Irene ja Heinonen, Jari & Ylinen, Satu 2011. Köyhä byrokratian rattaissa. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Evaluation 
Numeric 1-5. 

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
Basic Studies (Social Work)
School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities