x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP8 Sosiaalitieteen teoria II 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori

Yleiskuvaus

Opintojakson aikana opiskelija syventyy jonkin tutkimusalan kannalta keskeiseen teoreettiseen ajatteluun. Opintojakso suoritetaan kandidaatin seminaarin yhteydessä (3.opintovuosi). Sivuaineopiskelijoille järjestetään oma lukupiiri.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää teorian ja käsitteiden merkityksen tutkimuksen jäsentämisessä ja uuden tiedon tuottamisessa
Opiskelija osaa ohjatusti valita tutkimustehtäväänsä sopivan teorian ja käsitteet
Opiskelija osaa etsiä tietoa valitusta teoriasta ja käsitteistä
Opiskelija tunnistaa eri teoriaperinteiden ja tutkimusmenetelmien suhteita
Opiskelija pystyy kirjallisesti jäsentämään tutkimustehtäväänsä liittyviä käsitteitä ja teorioita

Sisältö

Opintojakson aikana tutustaan erilaisiin sosiaalitieteellisiin teorioihin ja käsitteisiin. Tarkasteltavat teoriat valitaan opiskelijoiden kandidaatin tutkielmien tutkimusintressien perusteella.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Lukupiiri

Lukupiirit organisoidaan kandidaatin seminaarin yhteydessä. Kirjallisuudesta ja käytännöistä sovitaan ohjaajan kanssa.

Sivuaineopiskelijoille järjestetään oma lukupiiri.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

1) Aktiivinen osallistuminen lukupiiriin
2) Esseen kirjoittaminen oman tutkielman teoreettisista lähtökohdista

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sovitaan ohjaajan kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö