x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRA6 Valinnaisten opintojen proseminaari 10 op
Vastuutaho
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tutkimuksen tekemisen perustaidot ja ymmärtää teorioiden, metodien ja aineistojen suhteita. Opiskelija kykenee teoreettiseen erittelyyn ja metodin soveltamiseen. Opiskelija pystyy omaehtoiseen tieteellisen tutkielman laadintaan sekä hallitsee akateemisen keskustelun ja kommentoinnin taidot. Opiskelija osaa suunnitella tiedonhakua, tehdä omasta aiheestaan aiheenmukaisia hakuja myös kansainvälisistä tietolähteistä ja analysoida saamiaan tuloksia. Opiskelija tuntee viittauskäytännöt ja viitteidenhallinnan apuvälineet. Opiskelija hahmottaa opintojensa kokonaisuuden ja suoritusaikataulun.

Sisältö

Proseminaarissa opiskelija saa valmiudet kirjallisuustieteellisen tutkimuksen itsenäiseen tekemiseen. Työskentelyssä keskitytään tieteelliseen ajatteluun, tiedonhaun menetelmiin, tutkimusaineiston kokoamiseen, tutkimussuunnitelman laatimiseen, tulkinnan käytännöllisiin ongelmiin, systemaattisen analyysin vaiheisiin ja tutkimusetiikkaan. Opiskelija laatii proseminaarityön sekä harjoittelee tieteellistä kommentointia ja muita akateemisia keskustelutaitoja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Proseminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Valinnaisten opintojen proseminaari suoritetaan vain, mikäli opiskelija jatkaa kirjallisuustieteiden opiskelua syventäviin opintoihin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö