x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRA1 Kirjallisuuden teoria 5 op
Vastuutaho
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA
TAI

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ja osaa sijoittaa yhteyksiinsä kirjallisuustieteen historiallisia kehityslinjoja, teoreettisia suuntia ja tutkimuksen klassikoita. Opiskelija pystyy erittelemään ja arvioimaan tieteenalalla käytyä teoreettista keskustelua oman tutkimuksellisen suuntautumisen hahmottamiseksi.

Sisältö

Opiskelija perehtyy kirjallisuudentutkimuksen tieteelliseen kenttään ja eri tutkimussuuntauksiin sekä kirjallisuudesta käytyyn teoreettiseen keskusteluun. Jakso koostuu kahdesta osasta: kirjallisuuden teorian suuntia (2 op) ja kirjallisuustieteen klassikoita (3 op). Molemmat näistä voi suorittaa joko luentokurssilla tai kirjatenttinä. Osat suositellaan suoritettaviksi samanaikaisesti, erityisesti tentittäessä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallisuuden teorian suuntia  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Kirjallisuustieteen klassikoita  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallisuuden teorian suuntia  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Kirjallisuustieteen klassikoita  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallisuuden teorian suuntia  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Kirjallisuustieteen klassikoita  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallisuuden teorian suuntia  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Kirjallisuustieteen klassikoita  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi

Osat: kirjallisuuden teorian suuntia (2 op) ja kirjallisuustieteen klassikoita (3 op). Molemmat näistä voi suorittaa joko luentokurssilla tai kirjatenttinä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentin kirjallisuus verkkosivuilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö