x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVMS2B Media, moderni ja myöhäismoderni 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Mediakulttuuri
Vastuuhenkilö
Mikko Lehtonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee modernista, myöhäismodernista ja mediasta käytyä teoreettista keskustelua, osaa soveltaa sitä yhteiskunnalliseen keskusteluun yhteiskunnan ja kulttuurin muutoksista ja jatkuvuuksista sekä osaa arvioida kriittisesti teoreettista ja yhteiskunnallista keskustelua aiheesta.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan median ja moderniteetin välisiä kytköksiä. Johdantoluennon, lukupiirin, keskustelujen ja esseen avulla käsitellään, miten media on osallistunut modernin ja myöhäismodernin yhteiskunnan ja kulttuurin muotoutumiseen kuten kulttuurin kaupallistumiseen, julkisen ja yksityisen rajanvetoihin, subjektiviteetin muutokseen, ajan ja tilan hallinnan ja kokemuksen muutoksiin sekä havaitsemisen muutoksiin. Lukupiiri keskittyy yhteen teemaan opettajan ohjauksessa. Aihetta lähestytään sekä klassisten yhteiskunta- ja kulttuuriteorioiden että nykytutkimuksen avulla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Johdantoluento ja lukupiiri.

Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Johdantoluento (2 t), lukupiiri ja essee.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuutta sopimuksen mukaan (vähintään 3 teosta), esimerkiksi seuraavista:

 1. Thompson: The media and modernity: a social theory of the media. Polity Press, 1995.
 2. Hansen: Babel and Babylon: spectatorship in American silent film. Harvard University Press, 1991.
 3. Zielinski: Audiovisions: cinema and television as entráctes in history. Amsterdam University Press, 1999.
 4. Huhtamo & Parikka (eds.): Media archaeology: approaches, applications, and implications. University of California Press, 2011.
 5. Erll, Nünning & Young: Cultural memory studies: an international and interdisciplinary handbook. Walter de Gruyter, 2008.
 6. Erll & Rigney: Mediation, remediation, and the dynamics of cultural memory. Walter de Gruyter, 2009.
 7. Huyssen: After the great divide: modernism, mass culture, postmodernism. Indiana University Press, 1986.
 8. Huyssen: Present pasts: urban palimpsests and the politics of memory. Stanford University Press, 2003.
 9. Walter: Messiaanisen sirpaleita: kirjoituksia kielestä, historiasta ja pelastuksesta. Tutkijaliitto, 1989.
 10. Kracauer: The mass ornament: Weimar essays. Harvard University Press, 1995
 11. Horkheimer & Adorno: Valistuksen dialektiikka: filosofisia sirpaleita. Vastapaino, 2008.
 12. Jameson: Postmodernism, or, The cultural logic of late capitalism. Verso, 1991.
 13. Baudrillard: The vital illusion. Columbia University Press, 2000.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö