x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVMS2D Multimodaalinen mediamaisema 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Mikko Lehtonen
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kattava käsitys nykyisen multimodaalisen mediamaiseman rakenteesta ja maiseman historiallisesta kehityksestä ja hän kykenee tarkastelemaan maiseman osa-alueita sekä erityisyydessään että niiden suhteissa toisiin osa-alueisiin.

Sisältö

Jaksolla paneudutaan luentojen, kirjallisuuden ja/tai tutkimusprojektien avulla nykyisen mediamaiseman historialliseen muotoutumiseen, eri mediamuotojen esittämispotentiaaleihin ja -rajoituksiin, vaihteleviin arvostuksiin ja keskinäiseen vuorovaikutukseen multimodaalisessa kulttuurissa, jossa samat sisällöt kiertävät mediamuodosta toiseen.

Toteutustavat

Luennot (20 h), kirjallisuus ja essee, tai tutkimusprojekti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallisuus ja essee  Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Kirjallisuus ja essee  Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

Herkman, Hujanen & Oinonen (toim.): Intermediality and Media Change. 2012.

JA kaksi seuraavista:

 1. Finnegan: Communicating: the multiple methods of human interconnection. Routledge, 2002.
 2. Fornäs et al.: Consuming media. Berg, 2007. Saatavana myös E-kirjana Tamcatin kautta.
 3. Kress: Literacy in the new media age. Routledge, 2003. Saatavana myös E-kirjana Tamcatin kautta.

 HUOM! Koska Herkman, Hujanen ja Oinonen on myöhässä, opintojakso tentitään syyslukaudella 2012 vanhan opetussuunnitelman (2010-2012) mukaisin kirjoin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö