x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STPS3B2 Konkreettinen sosiaalitutkimus 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee konkreettisen sosiaalitutkimuksen lähtökohdat, erilaiset suuntaukset ja niiden soveltamisen mahdollisuudet sosiaalityön tutkimuksessa.

Sisältö

Näyttöön perustuva käytäntö, tieteellinen realismi, tilastollinen sosiaalitutkimus ja hyvinvoinnin konkreettinen tutkiminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Korteniemi, Pertti & Borg, Pekka 2008. Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? Helsinki: Stakes Työpapereita 23/2008.

2. Gray, Mel & Plath, Debbie & Webb, Stephen A. 2009. Evidence-Based Social Work. A Critical Stance. London: Routledge. TAI

Otto, Hans-Uwe & Polutta, Andreas & Ziegler, Holger (toim.) 2009. Evidence-based Practice - Modernising the Knowledge Base of Social Work? Leverkusen-Opladen: Barbara Budrich Publishers.

3. Paananen, Seppo ym. (toim.) 1999. Faktajuttu. Tilastollisen sosiaalitutkimuksen käytännöt. Tampere: Vastapaino.

4. Kuusela, Pekka & Niiranen, Vuokko (toim.) 2006. Realismin haaste sosiaalitieteissä. Kuopio: Unipress.

5. Vaarama, Marja & Moisio, Pasi & Karvonen, Sakari (toim.) 2010. Suomalaisten hyvinvointi 2010. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö