x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STPA8 Terveys, hyvinvointi ja sosiaalityö 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella terveyttä ja hyvinvointia moniulotteisesti niin yksiköllisestä, sosiaalisesta kuin yhteiskunnallisestakin näkökulmasta. Opiskelija hahmottaa sosiaalityön roolin terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä ja eriarvoisuuden lieventäjänä. Opiskelija tuntee terveyssosiaalityön keskeiset sisällöt ja käytännöt.

Sisältö

Opiskelija perehtyy terveyden ja hyvinvoinnin eri ulottuvuuksiin ja sosiaalityön rooliin terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä sekä tutustuu terveydenhuollon sosiaalityön toimintakäytäntöihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Forssén, Katja & Roivainen, Irene & Ylinen, Satu & Heinonen, Jari (toim.) 2012. Kohtaako sosiaalityö köyhyyden? Kuopio: Unipress.
2. Heinonen, Tuula & Metteri, Anna 
(toim.) 2005. Social Work in Health and Mental Health: Issues, Developments and Actions. Toronto: Canadian Scholars Press.
3.
Artikkeleita erillisen listan mukaan.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat: 2.- 3. vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö