x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STPA7 Lapset ja lastensuojelu 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa lastensuojelun yhteiskunnallisen paikan ja tehtävät ja osaa liittää sen osaksi sosiaalityön toimintakenttää. Opiskelija tuntee lastensuojelun järjestelmän keskeiset piirteet, sitoumukset ja käytännöt.

Sisältö

Opiskelija perehtyy lastensuojelun ajankohtaisiin toimintakäytäntöihin, järjestelmään, selitystapoihin sekä lastensuojelun historialliseen muutokseen ammatillisten ja eettisten kysymysten rinnalla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Bardy (toim.) 2009, Lastensuojelun ytimissä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

2. Fox Harding Perspectives in Child Care Policy. Longman 1991 tai uudempi painos.

3. Forsberg, Hannele & Kröger, Teppo (eds) 2010. Social Work and Child Welfare Politics through Nordic Lenses. Bristol: Policy Press 2010.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Bardy (toim.) 2009, Lastensuojelun ytimissä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

2. Fox Harding, Lorraine 1991 tai uudempi painos. Perspectives in Child Care Policy. London: Longman.

3. Forsberg, Hannele & Kröger, Teppo (eds) 2010. Social Work and Child Welfare Politics through Nordic Lenses. Bristol: Policy Press 2010.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat: 2.-3. vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö