x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA10 Identiteetti 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Teatterin ja draaman tutkimus
Vastuuhenkilö
Teatterin ja draaman tutkimuksen oppiaineen yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään identiteetin käsitteeseen ja harjoitellaan identifikaatioprosessien tunnistamista ja analyysia.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yksilöllisyyden, yhteisöllisyyden ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen identiteettien tuottamisessa ja esittämisessä sekä osaa analysoida identifikaatioihin vaikuttavia osatekijöitä (kuten sukupuoli, etnisyys, kansallisuus, yhteiskuntaluokka).

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään identiteetin käsitteeseen ja harjoitellaan identifikaatioprosessien tunnistamista ja analyysia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Osallistuminen luennoille (20 t, 2 op) on pakollinen. Lisäksi suoritetaan joko yleinen kirjallinen tentti (3 op) tai itsenäinen harjoitustyö ja sen yhteydessä yksi tenttikirjoista (yhteensä 3 op). Opiskelija voi fokusoida harjoitustyön ja kirjatentin tuleviin maisteriopintoihinsa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit

 1. Hall: Identiteetti.  Vastapaino, 1999.
 2. Ruoho & Torkkola:  Journalismin sukupuoli. Vastapaino, 2010.
 3. Puustinen, Mäkelä & Ruoho: Sukupuolishow. Gaudeamus, 2006.
 4. Rossi: Heterotehdas. Gaudeamus, 2003.
 5. Skeggs: Class, self, culture: transformations: thinking through feminism. Routlegde, 2004. (Tulossa suomeksi)
 6. Gillespie: Television ethnicity and cultural change. Routledge, 1995.
 7. Fischer-Lichte: History of European drama and theatre. Routledge, 2002.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö