x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA11 Kertomusten monet muodot 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Teatterin ja draaman tutkimus
Vastuuhenkilö
Teatterin ja draaman tutkimuksen oppiaineen yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään kertomusten eri muotoihin ja välineisiin ja opitaan tunnistamaan kertovia rakenteita kulttuurisissa esityksissä, viestinnässä, mediassa, journalismissa ja teatterissa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kerronnallisuuden perustavan roolin kulttuurissa, tuntee esitysten ja kertomusten eri muotoja sekä kerronnan välineiden mahdollisuuksia ja rajoituksia.

Sisältö

Kertomuksiin ja esittämiseen liittyvien peruskäsitteiden hahmottaminen, ilmiön tunnistaminen ja erilaiset analyysiharjoitustehtävät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Osallistuminen luennoille (20 t, 2 op) on pakollinen. Lisäksi suoritetaan joko yleinen kirjallinen tentti (3 op) tai itsenäinen harjoitustyö ja sen yhteydessä yksi tenttikirjoista (yhteensä 3 op). Opiskelija voi fokusoida harjoitustyön ja kirjatentin tuleviin maisteriopintoihinsa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Yhteinen oheiskirjallisuus

Sovittava.

Eriytyvä TETU:n oheiskirjallisuus

 1. Carlson: Esitys ja performanssi: kriittinen johdatus. LIKE, 2005.
 2. Schechner: Performance Theory. Routledge, 1988.
 3. Lehmann: Draaman jälkeinen teatteri. LIKE, 2009.
 4. Pohjola-Skarp: Georg Büchner ja Dantonin kuolema: vallankumousdraama vai tragedia? LIKE, 2004.

Eriytyvä MEKU:n oheiskirjallisuus

 1. Altman: Elokuva ja genre. Vastapaino, 2002.
 2. Bacon: Audiovisuaalisen kerronnan teoria. SKS, 2000.
 3. Lehtisalo: Kuin elävinä edessämme: sSuomalaiset elämäkertaelokuvat populaarina historiakulttuurina 1937-1955. SKS & KAVA, 2011.
 4. Elfving & Pajala: Tele-visioita. Gaudeamus, 2011.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö