x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STPP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalityön hyvinvointivaltiollisen, kunnallisen ja erilaisista kansalaisyhteiskunnan toimijoista rakentuvan toimintaympäristön ja sen kehittymisen.

Sisältö

Suomalainen sosiaalipolitiikka vertailevassa kehyksessä, sosiaalipalvelujen järjestelmä sekä järjestöt osana palvelutuotantoa ja niiden paikka sosiaalipoliittisessa järjestelmässä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen SOPP4.1 Sosiaalipolitiikka   Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Osallistuminen luennoille 20 t ja luennon sekä opiskelijan valitseman yhden oppimateriaaliin 1 kuuluvan teoksen perusteella kirjoitettu oppimispäiväkirja.

TAI

luentojen kirjallinen kuulustelu, jonka yhteydessä suoritetaan yksi oppimateriaaliin 1 kuuluva teos 

TAI

kirjallisuuskuulustelu kaikki oppimateriaaliin 1 kuuluvat teokset

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallisuuskuulustelu   Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Oppimateriaali 2 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali 1

1. Saari, Juho 2011. (toim.) Hyvinvointi. Suomalaisen yhteiskunnan perusta. Gaudeamus: Helsinki University Press.

2. Herne, Tuula 2003.  Sosiaalinen politiikka. sivut 1-239. Helsinki: WSOY 

3. Alapuro, Risto ym. 1992 (toim.). Suomalainen sosiologian historia. Helsinki: WSOY

 

Oppimateriaali 2

1. Anttonen, Anneli & Sipilä, Jorma 2000. Suomalaista sosiaalipolitiikkaa. Tampere: Vastapaino.
2. Möttönen, Sakari & Niemelä, Jorma
2008. Kunta ja kolmas sektori. Yhteistyön uudet muodot. Jyväskylä: PS-kustannus.
3. Heikkilä, Matti & Lahti, Tuukka
(toim.) 2007. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukatsaus 2007. Helsinki: Stakes.
4. Niemelä, Heikki & Salminen, Kari
. Suomalainen sosiaaliturva. Uusin painos. Helsinki: Kela. 5. Niemelä, Mikko 2008. Julkisen sektorin reformin pitkä kaari Valtava-uudistuksesta Paras-hankkeeseen. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 102.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat: 1. vuosi, 1.-2. periodi
Suoritetaan ensisijaisesti osallistumalla opetukseen SOPP4.1 Sosiaalipolitiikka, mikäli opetusta ei järjestetä, suoritustapana on kirjallinen tentti 5 op

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalityön perusopinnot (Sosiaalityö, Pori)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö