x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKS2 Tekstilingvistiikka 5 op
Vastuutaho
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
GERFS5 Tekstilingvistiikka 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tekstilingvistiikan keskeiset teoriat ja tutkimusmenetelmät. Hän osaa soveltaa niitä analysoidessaan saksankielisiä tekstejä.

Sisältö

Tekstilingvistiikan keskeiset osa-alueet, mm. tekstilajioppi, multimodaalisen tekstin teoriat, tekstin tuottamisen ja tekstin omaksumisen teoriat; keskeiset tutkimusmenetelmät, esim. kontrastiivinen tekstianalyysi, tekstilajianalyysi, multimodaalinen tekstianalyysi, tekstin tuottamisen ja omaksumisen analyysi.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
saksaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitukset, lopputyö (oma tekstianalyysi).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö