x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOA3 Tekstit 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
SUOMA3 Tekstinhuolto 2 op
JA
SUOMA4 Tekstintutkimus 3 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida tekstejä kriittisesti ja vaihtelevista näkökulmista sekä rakenteen että merkityksen kannalta. Hän tuntee tekstilajeja aikaisempaa syvällisemmin ja osaa kirjoittaa tekstien kokonaisrakennetta muovaavia keinoja käyttäen.

Sisältö

Tekstien analysoinnin käsitteistö ja erilaiset näkökulmat. Analyysiharjoituksia. Syntaktiset strategiat, joilla luodaan tekstien kokonaisrakennetta ja joilla muokataan niiden semanttis-pragmaattista ilmaisevuutta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, mahdolliset harjoitukset, oppimispäiväkirja.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Oppimispäiväkirjan perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vesa Heikkinen, Pirjo Hiidenmaa ja Ulla Tiililä (toim.) 2000: Teksti työnä ja virka kielenä. Helsinki: Gaudeamus;Anne Mäntynen, Susanna Shore ja Anna Solin (toim.), Genre – tekstilaji. Tietolipas 213, SKS.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö