x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOS3C1 Kielen tutkiminen 1 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kieliteoriakirjallisuutta monipuolisesti.

Sisältö

Opiskelija syventää ammatillista pätevyyttään osallistumalla kurssille, kirjoittamalla kriittisen raportin, tenttimällä noin 600 s. kirjallisuutta tai muulla soveltuvalla tehtävällä. Kirjatenttien alat: 1) Kielitieteen metodologia (5 op), 2) Morfologia (5 op), 3) Syntaksi (5 op), 4) Semantiikka (5 op), 5) Uudempi suomen kielen tutkimus (5 op).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Suoritustavoista voi myös erikseen sopia.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus ja suoritusohjeet.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö