x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOS3B4 Tiedottaminen, viestintä tai kielenhuolto 4 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tiedottamiseen, viestintään ja/tai kielenhuoltoon liittyvää kirjallisuutta monipuolisesti ja osaa soveltaa tietojaan kieliammattilaisena.

Sisältö

Opiskelija syventää ammatillista pätevyyttään osallistumalla kurssille, kirjoittamalla kriittisen raportin tai tenttimällä noin 600 s. kirjallisuutta. Kirjatenttien alat: 1) tiedottaminen (5 op), 2) markkinointi (5 op), 3) argumentaatio (5 op), 4) kielenhuolto (5 op), 5) tekstilajit (5 op), 6) tekstintutkimus (5 op), 7) sosiaalinen media (5op). Suoritukseksi käy myös soveltuvia muiden tutkinto-ohjelmien opintoja; vastaavuuksista sovitaan HOPS-keskustelussa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Suoritustavoista voi myös erikseen sopia.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus ja suoritusohjeet.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö