x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOS3A4 Kielen oppiminen ja opettaminen 4 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kielenoppimiseen ja lasten ja nuorten lukemaan ja kirjoittamaan opettamiseen liittyvää kirjallisuutta monipuolisesti etenkin lapsen kielen varhaisen ja myöhemmän kielenkehityksen näkökulmista. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan opettajan työssä.

Sisältö

Opiskelija syventää ammatillista pätevyyttään osallistumalla kurssille, kirjoittamalla kriittisen raportin tai tenttimällä noin 600 s. kirjallisuutta. Kirjatenttien alat: 1) Lapsen varhainen kielenoppiminen (5 op), 2) Lapsen myöhempi kielenoppiminen (5 op), 3) Lukeminen ja luetun ymmärtäminen 4) Kirjoittaminen, 5) Äidinkielen hallinta, 6) Suomen kielen opettaminen (5 op), 7) Kielipatologia (5 op), 8) Kielitaidon arviointi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Suoritustavoista voi myös erikseen sopia.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus ja suoritusohjeet.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö