x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYA1 Kehitys- ja ikäkausipsykologia II 5 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
5 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kehityksellisiä mekanismeja ja prosesseja. Opiskelija osaa arvioida ja analysoida kehityspsykologian viimeaikaista tutkimusta ja pystyy vertailemaan kehityksellisiä malleja.

Sisältö

Erilaiset kehityspolut ja kehityksen dynamiikka. Kehityspsykologian erityiskysymyksiä ja selitysmalleja kehityksen eri osa-alueilta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot ja kirjallisuuskuulustelu, tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille artikkeliseminaarit.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Schaffer, Key concepts in developmental psychology. Sage Publications 2006. (kaikki opiskelijat)

2. Artikkelikokoelma. (psykologian tutkinto-opiskelijat)

3. Dixon, Twenty studies that revolutionized child psychology. Pearson 2003. (muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat)
TAI
Slater & Quinn, Developmental psychology - Revisiting the classic studies. Sage Publications 2012. (muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö